Samen school

Schoolraad

Wat is een schoolraad?

Het is een wettelijk overlegplatform waarbij verschillende participanten (ouders, personeelsleden en de lokale gemeenschap) elkaar ontmoeten en inspraak krijgen in het dagelijkse onderwijsgebeuren van onze school. Samen komen zij op voor de christelijke opvoeding van onze leerlingen. 

Samensteling van de Schoolraad : 

  • Voorzitter: Dirk Vandergoten
  • Secretaris: Petra Pannis
  • Vertegenwoordiging personeel: Lindsay De Valck, Petra Pannis, Dirk Vandergoten
  • Vertegenwoordiging ouders: Els De Jonge,  Jolien Notaert, Marij Delannoo
  • Vertegenwoordiging lokale gemeenschap: Godelieve Suenens, Linda Ronsijn