Schoolinfo

Opvang

 

Sint-Martens-Lennik

 

De bewaking van de school gaat door in polyvalente zaal van onze kleuterschool.

 •  Voorschoolse opvang: 7.30 uur tot 8.15 uur

Kostprijs : € 1.25 eerste halfuur, daarna € 0.75

De bewaking van 8.15 uur tot 8.40 uur is gratis.

 •  Naschoolse opvang: 15.45 uur tot 18.00 uur

Kostprijs : € 1.25 eerste halfuur, daarna € 0.75

De bewaking van 15.25 uur tot 15.45 uur is gratis.

 • Op woensdagmiddag is er gratis bewaking van 11.45 uur tot 12.00 uur. Van 12.00 uur tot 14.00 uur is er naschoolse opvang.

Kostprijs : € 1.25 per halfuur.

Leerlingen die op woensdagnamiddag later dan 14.00 uur in de naschoolse bewaking willen blijven, vertrekken reeds om 13.00 uur met de schoolbus naar het Wonderhuis.  Indien u hiervan gebruik wil maken, neemt u contact op met de verantwoordelijke van het Wonderhuis (02/582.12.13).

 • Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond vanaf 15.45 uur tot 16.45 uur is er een ‘stille studie’ voor de leerlingen die in de naschoolse bewaking blijven.

Ze krijgen er de kans om in stilte onder leiding van een leerkracht zelfstandig te werken. Dit is facultatief voor de tweede graad, verplicht voor de derde graad en op uitzonderlijke vraag van het zorgteam en de directie.

 

Belangrijke afspraken:

 • Indien jouw kind voor 8.15 uur op de school aankomt, zal hij/zij eerst naar de voorschoolse opvang gaan.
 • De afrekening van deze dienstverlening gebeurt via de schoolrekening.
 • We vragen de ouders ook heel uitdrukkelijk om respect te betonen voor het einduur van 18.00 uur.
 • Indien uw kind niet tijdig wordt afgehaald, zal een boete van € 5 per half uur worden aangerekend.
 • De afrekening van deze dienstverlening gebeurt via de schoolrekening.
 • Gelieve in geval van overmacht onze opvang rechtstreeks te verwittigen (02/531.00.69) zodat zij jouw kind kan geruststellen.
 • Indien je als ouder niet akkoord bent met de werking en regels  van onze naschoolse opvang, dan zullen we je schriftelijk vragen om gebruik te maken van de overkoepelende opvang in het Wonderhuis te Eizeringen.
 • Tijdens de vakanties en op vrije dagen organiseert de school geen opvang.

 

Eizeringen

Openingsuren van de school : 7.30 uur tot 16.00 uur (op woensdag tot 12.30 uur)

De naschoolse opvang gaat door in het Wonderhuis. 
Indien u hiervan gebruik wilt maken, neemt u contact op met de verantwoordelijke van het Wonderhuis (02/582 12 13).